INFORMACIÓ PER A ALUMNES PENDENTS   


        ALUMNES AMB L'EPV de 1r d'ESO PENDENT:      
(Dos procediments, A i B)

 • Procediment A de recuperació:
 • Els alumnes han de presentar TRES TREBALLS per avaluació:
 • 1a AVALUACIÓ: 
      1. Treball de traçats geomètrics fonamentals
           Hi han de representar-se els conceptes següents: 
           - mediatriu d'un segment 
           - rectes paral·leles i rectes perpendiculars
           - bisectriu d'un angle
           - còpia d'un angle
           - divisió gràfica d'un segment en parts iguals.  
    
      2. Treball de mòduls, a partir duna xarxa de quadrats de 4cm de costat.

      3. Treball del punt com a textura compositiva.
 • 2a AVALUACIÓ: 
      4. Treball de textures: mostrari dels tipus: textures de calc, d'impressió, d'estergit          
                                                                         i dibuixades.
      5. Treball de teoria del color: cercle cromàtic.
      6. Treball d'harmonia cromàtica.
 • 3a AVALUACIÓ: 
      7. Treball de traçat de triangles: triangle equilàter, triangle isòsceles, triangle escalé 
                                                         triangles rectangles.
      8. Treball de divisió de la  circumferència en 4, 5, 6, 7, 8 i 12 parts iguals: estrelles.
      9. Treball de dibuix del natural.
 • Aquests treballs s'han de realitzar  en làmina DIN A4 amb marge. El marge no pot estar retallat, ni la làmina manipulada sospitosament. S'hauran d'elaborar amb el material adient. El títol de cada làmina és el que apareix subrallat, i així ho podran trobar a la plana "els millors d'aquest curs", per poder veure exemples dels companys que enguany fan 1r. És obligatori mostrar els treballs a la professora al llarg de l'avaluació, per tal de poder corregir errades i resoldre dubtes. La cap de departament, MARGALIDA GAYÀ, estarà disponible cada dimarts al 2n pati, en l'aula de Dibuix. 
 • Per tant, els alumnes poden anar aprovant l'assignatura per avaluacions amb la correcta presentació dels treballs
 • Presentació dels treballs:
                  - 1a AVALUACIÓ: Presentar els treballs dia 28 de novembre, al 2n pati, a l'aula 
                                                de Dibuix.
                  - 2a AVALUACIÓ: Presentar els treballs dia 23 de febrer, al 2n pati, a l'aula 
                                                de Dibuix.
                  - 3a AVALUACIÓ: Presentar els treballs dia 2 de juny, al 2n pati, a l'aula 
                                                de Dibuix.
        
 • Procediment B de recuperació:
 • Mitjançant dos EXÀMENS parcials i un examen final. Només s'han de presentar els alumnes que no presentin els treballs. El contingut de cada examen serà el corresponent dels treballs de l'avaluació, per tant cal dur el material necessari.
 • Si no s'aproven els exàmens parcials encara poden presentar-se a un examen final.
 • Les dates d'examen seran:  -1r PARCIAL, dia 11 o 12 de novembre (consultar                                                            tauler d'anuncis del vestíbul de l'IES).
                                                      - 2n PARCIAL: dia 21 o 22 d'abril (consultar 
                                                        tauler d'anuncis del vestíbul de l'IES).   
EXEMPLES DELS TREBALLS QUE S'HAN DE FER PER RECUPERAR : 1r d'ESO


1. Treball de traçats geomètrics fonamentals:2. Treball de mòduls geomètrics3. Treball del punt com a textura
4. Treball de textures 5. Treball de color: el cercle cromàtic


 6. Treball de color: harmonia
7. Treball de triangles


TRIANGLE EQUILÀTER

TRIANGLE ISÒSCELES
TRIANGLE RECTANGLE

8. Treball de divisió de la circumferència en parts iguals                                   
Per a aquest treball estam preparant la informació visual. Mentrestant pots consultar fàcilment planes de youtube que t'expliquen el procediment a seguir segons la divisió que vulguis fer, per exemple: https://www.youtube.com/watch?v=0HD_PBcmeiU


Jaume Vicens

9. Treball de dibuix del natural
Aquest treball no té molt per explicar: el pots realitzar en làmina i es tracta de dibuixar les peces de fusta que es dibuixen a classe d'EPV en 1r d'ESO, observant-les bé.Pots demanar als professors més informació i els et facilitaran les peces.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada